Älykäs strateginen johtaminen

Ratkaisumme sitoo strategian jokapäiväiseen tekemiseen ja mahdollistaa tehokkaan, läpinäkyvän ja osallistavan toimintakulttuurin. Organisaation päätavoitteiden konkretisointi ja looginen rakenne ohjaa organisaatiota tekemään oikeita asioita. Oman merkityksen löytäminen ja mahdollisuus vaikuttaa kokonaisuuteen saavat ihmiset innostumaan, kehittymään ja sitoutumaan yhteiseen strategiaan. Sitoutuminen, innostuminen ja tavoitteiden haltuunotto mahdollistaa strategian täyden potentiaalin saavuttamisen.

Suunnittele ja toteuta

Tarjoamme skaalautuvaa ja loogista strategisen johtamisen työkalua erilaisiin johtamistapoihin, älykkäille kaupungeille ja yrityksille. Ratkaisumme luo tukevan perustan vuosittaiselle talousarvioprosessille, kehittäen ja opettaen oman organisaation toiminnan arviointiin ja muutostarpeiden havaitsemiseen. Työkalumme on monikäyttöinen, se tukee esimerkiksi strategista johtamista, muutosjohtamista, tiedolla johtamista, projektien- ja riskienhallintaa, sekä laadunarviointia.

Smart data ja läpinäkyvyys

Tavoitteiden toteutumisen ja organisaation suorituskyvyn seuranta Smart datan avulla avaa uusia mahdollisuuksia. Ratkaisumme antavat palautetta organisaation suorituskyvystä, vaikuttavuudesta ja tekemisen todellisesta tilasta. Voit nähdä yhdellä silmäyksellä koko organisaation strategian tilan tai pureutua juuri haluamaasi projektiin, tavoitteeseen tai yksikköön. Saat kaikesta sisällöstä myös julkaisukelpoiset raportit juuri haluamillasi asetuksilla.

Referenssiasiakkaitamme

90

referenssiasiakasta

+10

vuoden kokemus

100

mallinnettua kuntastrategiaa

96 %

asiakaspyynnöistä vastausaika 0–1h