Entries by Targetor

Targetor Pro – Strategiasta arkipäivän toimenpiteisiin

Strategia tehdään jotta asiat olisivat paremmin. Halutaan että organisaatiolla olisi yhteinen suunta, että toiminta olisi kannattavampaa ja tuottavampaa. Kunnissa eriarvoisen tärkeää on kuntalaisten hyvinvointi ja laadukkaiden palveluiden järjestäminen. Strategiaan kuuluu visio, joka kertoo missä tilanteessa halutaan olla strategiakauden jälkeen. Tähän visioon pääsemiseksi tarvitaan organisaation ydintavoitteita, jotka pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin. Nämä kokonaisuudet sidotaan konkreettisiin toimenpiteisiin, joita […]

Kuntien ja yritysten tiivis yhteistyö on elinvoimaisen kunnan tukipilari

Toukokuun alussa Kuopiossa järjestetyssä Kunnallisjohdon seminaarissa puitiin monipuolisesti ja -äänisesti kuntakentän ajankohtaisia asioita. Esillä olivat niin rakenteelliset muutokset kuten sote-uudistus, kunnan hankintoihin liittyvät kiemurat (ja miten niitä jatkossa voisi helpottaa) sekä käynnillään olevat hallitusneuvottelut Suomen lähitulevaisuudesta. Myös yritysten ja kuntien välisen yhteistyön lisääminen toimi punaisena lankana lähes kaikissa teemoissa. Kaikissa puheenvuoroissa korostui yhteistyö ja kumppanuus […]

Uudistuksia Targetor Prohon uuden päivityksen myötä

Kehitystiimimme tuo Targetor Prohon uusia mielenkiintoisia ja arkea helpottavia toiminnallisuuksia uuden päivityksen myötä. Päivityksen myötä niin strategian visualisointiin kuin toimenpiteiden seurantaan tulee uutta imua ja syvyyttä. 1. Toimenpiteiden tilat – erilaiset statusryhmät eri käyttötarkoituksiin Asiakkaidemme pyynnöstä loimme Targetor Prohon mahdollisuuden luoda useita eri statusryhmittelyjä toimenpiteille, jotka voi liittä haluamiinsa seurantakortteihin. Esimerkiksi tiettyjen korttien toimenpiteille voi […]

Targetor menestyksekäs Tieran strategiatyökalukilpailutuksessa

Targetor Oy voitti Pro-palvelullaan Kuntien Tieran ja Espoon kaupungin yhteistyössä järjestämän strategiatyökalukilpailutuksen. Kilpailutukseen osallistui yhteensä kuusi yritystä, joiden tarjoamien palveluiden joukosta Targetor Pro valikoitui parhaaksi ja kustannustehokkaimmaksi. Pro täytti kaikki vaaditut toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, sekä voitti kilpailutuksen Kuntien Tieran edustajan mukaan selvästi. Paljon kuntakentällä esillä olleen kilpailutuksen päätöksen lopullinen vahvistus tuli alkuvuodesta, kun muiden […]

Smart governance osallistaa kansalaiset uusin keinoin

Poliittinen osallistuminen on muuttunut ja tulee muuttumaan tulevina vuosina. Valitettavasti kansalaisten luottamus demokraattisiin instituutioihin on heikentynyt, ja omaan lähipiiriin vaikuttaminen tehdään muutoin kuin poliittisin keinoin. Erilaiset liikkeet ovat nostaneet päätään ihmisten kokiessa asioiden muuttamisen poliittisin keinoin vaikeaksi ellei jopa mahdottomaksi. Kiinnostus luottamustehtävien hoitoa kohtaan on laskenut. Samanaikaisesti läpinäkyvyyden vaatimus on nostanut päätään. Tutkimusten mukaan kansalaiset […]

Uusi kuntalaki nostaa kuntastrategian merkitystä

Esityksessä uudeksi kuntalaiksi ehdotetaan, että jokaisessa kunnassa tulee hyväksyä kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia olisi valtuuston keskeisin väline kunnan pitkäjänteisessä johtamisessa. Lakimuutoksella halutaan lisätä ennakoivaa otetta toimintaan ja parantaa laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Tavoitteena on myös vähentää sektorikohtaisten suunnitelmien tarvetta. Hallituksen esityksessä eduskunnalle todetaan, että kuntastrategian tulisi perustua arvioon […]

Sitouttaminen lisää hyvinvointia ja parantaa tulosta

Nykyään yli 70 prosenttia työntekijöistä työskentelee palvelualalla tai tietointensiivisissä töissä. Työntekijöiden vaihtuvuus ja sitoutuminen ovat merkittäviä menestyksen indikaattoreita. Työntekijöiden vaihtuvuus on kallista yrityksille, joiden työntekijöiden tehokkuus on sidottu vahvasti heidän ammattitaitoon ja hiljaiseen tietoon. Vaihtuvuutta voi pienentää onnistuneella sitouttamisella, motivoinnilla ja innostavalla työkulttuurilla. Sitouttamisella tarkoitetaan sitä, että työntekijä ymmärtää mikä hänen roolinsa organisaatiossa on, ja […]

Tuottaako strategiasi sen koko potentiaalin?

Kalliit strategiaprosessit eivät tuota tulosta? Strategiaprosessit ovat usein kalliita ja aikaavieviä. Niihin osallistetaan laajasti organisaatioiden johtajia, päälliköitä ja työntekijöitä. Strategioilla linjataan tavoitteita ja keinoja joilla tavoitteisiin pyritään. Kuitenkin erään tutkimuksen mukaan useimmat strategiat tuottavat vain 63% niiden potentiaalisesta arvosta. Tämä johtuu suorituskuilusta (performance gap). Kuilua strategian ja toimeenpanon välille aiheuttavat ontuva kommunikaatio, yhteistyö, monitorointi, määrittelemättömät […]

MyCycle taklaamaan henkilökohtaisten tavoitteiden problematiikkaa

Viimeisen vuoden aikana olemme jutelleet paljon erilaisten ihmisten kanssa. Olemme haastatelleet asiakkaitamme ja ihmisiä erilaisista organisaatioista. Kaikki jakavat saman tuskan: organisaation tavoitteet jäävät usein kaukaisiksi ja irrallisiksi omasta arkityöskentelystä. Näin ollen oman tekemisen merkityksellisyys ja suunta ovat usein hukassa ja priorisointi takkuaa. Olemme kehittelemässä näihin ongelmiin yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi tuotetta, joka kulkee työnimellä MyCycle. MyCyclessa […]

Big data: kaupunkisuunnittelun tulevaisuus?

Nykyään merkittävä osa laitteista, rakennuksista ja ihmisistä tuottaa tietoa joka on julkisesti saatavilla. Big data –ajatus perustuukin juuri sille että tietoa kertyy esimerkiksi ihmisten tweeteistä, statuspäivityksistä, ostotapahtumista tai vaikkapa julkisilla paikoilla olevien lamppujen sensoreista tai rakennusten liukuovista. Ruotsissa Linköpingin yliopisto yhteistyössä Acreo-tutkimusinstituutin kanssa on ottanut aimo harppauksia diodin kehittämisessä, jonka voi painaa muoviin ja paperiin […]