Targetorin ja Visualligentin yhteistyö lisää mahdollisuuksia tietojen graafiseen esittämiseen

Oululainen Visualligent Oy on erikoistunut erimuotoisen tiedon visualisoimiseen verkkoympäristöissä. Kevään 2017 aikana yritykset ovat rakentaneet yhdessä rajapinnat, jonka avulla TargetorPro:n sisältämää strategian toimeenpanotietoa voidaan esittää havainnollisina grafiikoina dashboard-tyyppisesti. Rajapinnat on rakennettu kaikille asiakkaillemme kuuluen vuosilisenssiin. Itse grafiikkamoottori on Visualligentin erikseen lisensoitava tuote, joka on tilattavissa suoraan Targetorin kautta. Visualligentin grafiikkamoottorin tuottama visualisointi on jatkossa mahdollista julkaista myös asiakkaan muissa kanavissa.

Tutustu Visualligentin ratkaisuihin >

Targetor-tiedon julkaiseminen upotettuna omilla nettisivuilla; myös mobiili- ja tablet -versiot työstön alla

Kuluneen kevään aikana Targetor Pro:ta on kehitetty suuntaan, jossa sinne tuotettu sisältö olisi mahdollisimman helposti näytettävissä myös muualla – esimerkiksi upotettuna osaksi muuta verkkosisältöä (vaikkapa kunnan/kaupungin) verkkosivuilla, infotelevisioissa ja vuoden 2017 loppupuolella myös Android-alustan mobiili- ja tablet -sovelluksissa.

Jo syksystä alkaen asiakkaillamme on mahdollisuus poimia valitsemiaan sisältöjä esimerkiksi verkkosivuilleen. Tämä tuo jälleen lisää hyötyä – avoimuus on kuitenkin päivän sana, eikä saman sisällön tuottaminen useaan otteeseen palvele ketään. Tieto voidaan esittää nettisivujen omalla tyylillä, jolloin sivuston lukija ei edes välttämättä tiedä mistä informaatio kerätään, vaan tunnistaa sen kyseisen organisaation tuottamaksi sisällöksi. Mahdollista on myös rakentaa oma erillinen ulkoasu.

Tiedon julkaisemisessa kunkin asiakkaamme pääkäyttäjällä on valta hallinnoida julkaistavaa tietoa, joten järjestelmää avataan vain hallitusti ja silloinkin aina turvallisesti.

Lisätietoja:
Jyri Leino
Toimitusjohtaja
jyri.leino@targetor.com
+358 40 508 8385

Lahden ja Varkauden kaupungit ottavat Targetor Pron käyttöönsä

Targetorin alkuvuosi on edennyt kiireisissä merkeissä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaksi uusista kuntapuolen Targetor Pro -käyttäjistä ovat Lahden ja Varkauden kaupungit.

Lahdessa halutaan strategian toteuttaminen yhteiseksi asiaksi

Lahden kaupunki ottaa Targetor Pro -ohjelman käyttöönsä kevään aikana, ja Lahdessa tullaan seuraamaan järjestelmän avulla strategisten muutosohjelmiensa ja toimialojen käyttösuunnitelmien kautta koko strategian toteutumista. Lisäksi vastuuttamisella on vahva rooli ohjelman käytössä.

”Uuden strategian tavoitteena on jakaa vastuuta organisaatiossa siten, että strategian toteuttaminen koettaisiin yhteiseksi asiaksi, ja Targetor Pron avulla pystymme tukemaan tätä toimintamallia. Lahden kaupunki kehittää verkostomaista organisaatiota, jossa toimintaa ei ohjata kuin perinteisessä linjaorganisaatiossa.

Järjestelmä tuo meille myös konkreettista resurssisäästöä, sillä Targetor Prolla saamme systemaattisesti koottua tietoa organisaatiosta strategian ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta”, kertoo Lahden kaupungin strategiapäällikkö Sirkku Huisko.

Ennen loppukäyttäjien kouluttamista Targetorin yhteisömanageri Eero Leinonen ja Lahden strategian toteuttamisesta ja raportoinnista vastaavat henkilöt ovat yhteistyössä optimoineet ratkaisua Targetor Prohon.

”Targetorilta saa erittäin hyvää palvelua, Eeron saimme tällä kertaa koko työpäiväksi käyttöömme. Hän toimii kuin olisi oma työntekijämme, jolloin kokonaisuuden jäsentäminen hoituu nopeammin ja tehokkaammin. Lisäksi Targetor Pron joustava pohjaratkaisu mahdollistaa juuri omanlaisen mallimme mukaisen tavoitteiden ja tekemisen seurannan”, Huisko kommentoi yhteistyön alkua.

Varkaudessa halutaan tehdä strategiatyötä tehokkaammin

Myös Varkauden kaupunki alkaa toteuttaa strategista johtamistaan ja talousarvioprosessin eri vaiheiden seurantaa sekä raportointia Targetor Prolla. Organisaatioyksiköiden sitovien tavoitteiden seurannan lisäksi varkauslaisten ajatuksena on ottaa järjestelmällä hallintaan kärkihankkeensa ja sisäisen valvonnan toteutus, sekä mahdollisesti myöhemmin myös riskienhallinta.

”Haemme Targetor Pron avulla raportoinnin yhdenmukaisuutta ja työn-, sekä prosessien tehostamista. Tarkoitus on saada toimialojen tiedot kerättyä kustannustehokkaasti ja samalla välittää ajanmukainen tieto päätöksentekijöille. Kun nykyisellään porukkaa on niin vähän, niin pitää pystyä tehostamaan toimintaa tällaisilla digitaalisilla ratkaisuilla”, perusteli talousjohtaja Helena Pitkänen Varkauden kaupungin tarvetta palvelulle.

Targetorilla on aloitettu innolla yhteistyö kahden tehokkaan ja edistysmielisen kaupungin kanssa, samalla yrityksessä on saatu arvokasta oppia tulevaa varten.

”On mukavaa päästä toimimaan hieman erilaisten kaupunkien kanssa, koska aina oppii uutta erilaisista johtamis- ja seurantatavoista. Taas saimme kaksi erityyppistä ratkaisua jo kattavaan tarjontaamme, pystymme varmasti hyödyntämään Lahden ja Varkauden käyttökokemuksia muiden olemassa olevien asiakkaittemme ja tulevien kanssa”, Eero pohtii uusia käyttöönottokokemuksia.

Vaihtuuko teidän kunta-/kaupunkistrategianne valtuustokauden vaihdoksen yhteydessä?

Haluatteko tehostaa uuden strategian vaikutusta ja seurattua sen toteumaa paremmin?

Ota yhteyttä:

Eero Leinonen
Yhteisömanageri, Asiakkuuspäällikkö
eero.leinonen@targetor.com, 040 5697932

Lieksa: Uusi strategia tulossa, Targetor Pro tukena

Lieksan kaupunki otti Targetor Pron käyttöönsä huhtikuun alusta. Lieksassa toteutetaan jo 30.4. -osavuosikatsaus Targetor Prolla, kuten myös tämän jälkeen loput vuoden 2016 raportoinnit. Lieksalaiset eivät jääneet turhaan odottamaan uuden strategiansa valmistumista, vaan alkoivat päättäväisesti toimeen. Raportointien toteuttaminen toimii hyvänä harjoituksena siihen, kun ohjelmaan mallinnetaan Lieksan uusi kaupunkistrategia, jota aletaan toteuttamaan ensi vuoden alusta.

Lähtökohtaisena ideana olikin, että tämän vuoden ”harjoittelulla”, kerätään kokemuksia ja näkemyksiä tulevaa vuotta varten, samalla kun totutetaan käyttäjät palveluun ja helpotetaan koko kaupungin raportointia.

Lieksan kaupungin strategiatyöryhmä on kaupunginjohtajan johdolla pohjustanut jo tulevaa strategiaa tämän vuoden alkupuoliskolla ja kuntalaiset ovat päässeet osallistumaan työhön kuntalaisfoorumeissa: Voit lukea lisää prosessista ja tämän hetken tilanteesta lieksa.fi-osoitteesta: http://goo.gl/KRwCoH

Ohjelman käyttöönottotilaisuus järjestettiin Lieksassa maaliskuun loppumetreillä. Lieksan lukion auditoriossa pidetyssä tilaisuudessa päästiin mukavasti kouluiseen tunnelmaan, kun opettajana toiminut Targetorin yhteisömanageri Eero Leinonen antoi innokkaille oppilailleen lopuksi vielä kotitehtäviä.

”Ylivoimaisesti parhaiten uuteen ohjelmaan pääsee käsiksi kokeilemalla itse ja tekemällä omaa oikeaa sisältöä, hyvin määriteltyyn pohjaratkaisuun”, Eero tarkentaa tehtävien laatua. ”Jo heti alkuvaiheessa me kannustamme käyttäjiämme kokeilemaan ohjelmaa rohkeasti ja miettimään itselle sopivia käyttötarkoituksia, sekä antamaan palautetta. Näin käyttäjät pääsevät tekemään itse haluamiaan asioita palvelulla ja samalla saadaan lisättyä sitoutumista ohjelmaan. Targetor Pro on luotu turvallisesti siten, etteivät käyttäjät saa itse tehtyä mitään lopullisesti peruuttamatonta ja lisäksi kiitetty asiakaspalvelumme vastaa erittäin nopeasti yhteydenottoihin, joten kokeileminen ja ohjelman käyttäminen on turvallista, vaivatonta ja siihen saa myös tarvittaessa apua”, Eero perustelee.

PS. Avusta puhuen, tukipalvelumme Zendeskin mukaan keskimääräinen vastausaikamme oli maaliskuussa 0,1 tuntia (helmikuussa 0,3 tuntia). Tämä on paremmin, kuin 99,7 % muista Zendesk-asiakkaista. Ottakaa yhteyttä!

Targetorilta toivotetaan Lieksalle tavoitteellista kevättä!

Lisätietoja:

Eero Leinonen
Yhteisömanageri, Asiakkuuspäällikkö
eero.leinonen@targetor.com, 040 5697932

Digijohtaja, uskalla muuttaa perinteistä

Uudessa hallitusohjelmassa puhutaan digitalisaation tuomista säästöistä, mutta tarkempia selvityksiä säästöjen syntymisestä ei voida vielä sanoa varmaksi. Nämä säästöt ovatkin tapauskohtaisia. Säästöjen realisoitumisen peruspilareihin kuuluu turhan manuaalisen työn automatisointi, viestinnän kehittäminen ja tiedon järjestelmällisyyden parantuminen. Näiden lisäksi on merkittävää, että johtajat ottavat koko toimintaympäristön digitaalisen kehityksen huomioon ja uskaltavat kehittää omaa, sekä organisaationsa toimintaa sen mukana.

Kuten varmasti on selvää, pelkkä digijohtaminen ei varmastikaan tule korvaamaan perinteistä johtamista kokonaisuudessaan, mutta se antaa uuden, erilaisen viestintäkanavan jokaisen johtajan käytettäväksi.

Mitä tahansa järjestelmiä organisaatiossa käytetään tai ollaan ottamassa käyttöön, johtajan tulisi käyttää niitä mahdollisimman aktiivisesti. On totta, ettei johtajan välttämättä tule osata ohjata tehtaan jokaista prosessinvaihetta hoitavaa konetta tai käyttää Illustratoria kuin graafinen suunnittelija. Kaikkien ohjelmien ainakin jonkintasoinen tuntemus on kuitenkin merkittävää erilaisia päätöksiä tehdessä. Erityisesti johtajan tulee olla esimerkillisen aktiivinen organisaation käyttämissä viestinnän, seurannan taikka suunnittelun palveluissa. Tämä kannustaa organisaation jäseniä käyttämään näitä ohjelmia, antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja voi näin luoda merkittävyyttä työntekemiseen ja tietoisuutta omien toimien vaikuttavuuteen organisaatiossa.

Tällaiset ohjelmat mahdollistavat erilaisen, suoremman kommunikaatiokanavan eri organisaatiotasojen, yksiköiden ja toimipisteiden jäsenille. Koska lähtökohtaisesti digitaalisessa ympäristössä kaikki ovat samalla viivalla, saadaan kommunikaatiosta tasavertaisempaa työntekijän asemasta ja sijainnista riippumatta. Digikommunikaatiokanavat mahdollistavat erilaisten ihmisten osallistumisen keskusteluun. Sellaisten henkilöiden, joiden ei ole luontaista osallistua keskusteluun aktiivisesti palavereissa tai kahvipöydässä, kynnys osallistua voi madaltua, kun kommunikoimaan pääsee järjestelmän välityksellä. Tällä tavoin on mahdollista saada myös hiljaisten ääni kuuluviin organisaatiossa.

Digitaalisilla järjestelmillä voidaan myös tukea tavoitteellista johtamista ja vastuuttamista. Automatisointia käytetään viestinnän tukena, esimerkiksi muistutuksina ja kehotuksina tarttumaan toimeen oikeina aikoina. Kaiken kaikkiaan, oikein suunniteltuna ja hoidettuna digitalisointi johtaa tietojen järjestelmällisyyden kasvuun, jolloin organisaation viestintä paranee ja suunnittelu- sekä kehitystyö helpottuvat.

Yhteenvetona muutama ohje digitalisaation toteutuksessa:

  • Ei väännetä vain ”sitä samaa” ohjelmalla, vaan uutta oppimalla kehitetään koko toimintaa/toimintakenttää
  • Jotta merkittävää hyötyä voidaan saavuttaa, myös prosessien on kehityttävä
  • Kaiken tekemisen lähtökohta tulee olla asiakkaan saavuttama arvo, älä sorru hetkellisiin ”oispa kiva”-mielenjohteisiin
  • Uskalla muuttaa tekemistä, osallista ja iteroi
  • Tee avointa. Uusia käyttötarkoituksia löytyy jaetuista rajapinnoista ja lähdekoodeista
  • Kerää dataa järjestelmällisesti ja hyödynnä sitä

Ota yhteyttä:

Eero Leinonen
Yhteisömanageri, Asiakkuuspäällikkö
eero.leinonen@targetor.com, 040 5697932

Monenlaista seurattavaa, yksi järjestelmä

Nykyaikaisten organisaatioiden tuottama, seuraama ja päätöksiin tarvitsema datamäärä kasvaa jatkuvasti. Koska saatavilla olevien datamassojen määrä lisääntyy, on merkittävää mitä dataa kukakin näkee ja mistä se on saatavilla. Ihminen ei pysty mitenkään omaksumaan ja hyödyntämään kaikkea mahdollista nykyään saatavilla olevaa tietoa. Tämän vuoksi organisaatioiden on päätettävä mikä on oleellista tietoa, ja erityisesti, mikä on oleellista millekin eri yksiköille tai kullekin henkilölle.

Tiedolla johtaminen on yksi tämän hetken pinnalla olevista käsitteistä, niin kuntakentällä kuin yritysmaailmassakin.

Tietojenhallinta ja tietojenkäsittely ovat koko organisaation johtamisen kannalta merkittäviä kokonaisuuksia. Johtaminen on suurimmaksi osaksi viestintää, ja organisaation sisäisen viestinnän sekä seurannan toteuttamiseen käytetään yhä enemmän ja enemmän erilaisia järjestelmiä. Tämä voi aiheuttaa henkilöstölle ongelmia, kun on koottava tietoa eri lähteistä, muisteltava missä kyseinen asia nyt olikaan ja kaiken lisäksi vielä muistettava salasanat näihin eri paikkoihin.

Targetor haluaa tukea organisaatioita näiden haasteiden edessä, helpottamalla tiedonhallintaa, viestintää, johtamista ja korvaamalla usean järjestelmän ratkaisuja.

Targetor Pro –järjestelmä on tehty moniulotteiseksi siten että perustoimintojen avulla ja omalla sisällönmuotoilulla, jokainen organisaatio ja yksikkö voi toteuttaa omannäköistänsä seurantaa ja johtamista.

Targetor Pro:n suurin käyttäjäsegmentti ovat kuntaorganisaatiot ja yleisimmin ne toteuttavat palvelulla tavoitteidensa suunnittelua ja seurantaa, sekä raportointia valtuustolle ja hallitukselle. Sitovien tavoitteiden vastuuttaminen ja seuranta muodostavat jämerän pohjan kuntien talousarvio-, osavuosikatsaus-, tilinpäätösraportoinnille. Usein tämä yksikkökohtaisten tavoitteiden toteuma muodostuu yksikön asiantuntijoiden arvioiden yhteenvedosta.

Toinen Targetor Pro:n peruskäyttötapa on yksikkökohtainen johtaminen ja tarkempi toimenpiteiden suunnittelu sekä vastuuttaminen. Tässä mallissa toimenpiteiden tiloista kertyy eri tavoitteille toteutumisen taso, eli voidaan nähdä helposti missä asti ollaan menossa tavoitteeseen liittyvien tehtävien hoidossa.

Monesti näitä kahta edellä mainittua käytetään hybridimallina, jossa vain ylempi taso on koko organisaation nähtävillä oletuksena ja yksiköiden yksityiskohtaisemmat toimenpiteet vain heidän omassa käytössään. Tällä pyritään siihen, ettei kenellekään kerry ylitsepääsemätöntä vuorta informaatiota, vaan itselle merkityksellisistä asioista voi pysyä tarkemmin kärryillä ja halutessaan voi nähdä muiden yksiköiden tekemisestä yhteenvetoa nopeammin ja helpommin.

Tämän parivaljakon kylkeen tai korvaajaksi löytyy monia erilaisia käyttötarkoituksia, joilla Targetor Pro:n käyttäjät viestivät, johtavat ja seuraavat. Yleisiä lisukkeita tavoitteiden rinnalle on erilaisten numeraalisten mittareiden seuranta ja talouslukujen raportointi yksiköittäin. Nämä numerot liittyvät esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen, rakennuspinta-alaan, sähkönkulutukseen, käyttöasteisiin, tilinpäätöslukuihin. Käyttäjät voivat helposti valita omat seurattavat asiansa.

Targetor Pro:ta käytetään myös riskienhallintaan, vaikuttavuuden arviointiin, organisaation muutoksen etenemisen seurantaan, laatujärjestelmäraportointiin, projektienhallintaan ja moneen muuhun.

Kaikki tämä numeraalinen data ja laadullinen arviointi saadaan palvelun avulla helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon. Helpon seurannan lisäksi merkittävä etu palvelussa onkin se, että juuri muokattavuuden ja erilaisten yhtäaikaisten käyttömahdollisuuksien vuoksi sillä voidaan korvata kokonaan toisia järjestelmiä ja näin ollen helpottaa käyttäjien taakkaa ohjelmistoviidakossa.

Targetor toimii ja tulee toimimaan myös jatkossakin avoimen datan ja rajapintojen puolestapuhujana. Meidän mielestämme digitalisaation ja tietojärjestelmien käytön suurimmat hyödyt saadaan esille, kun työntekijät ja johtajat voivat mahdollisimman yksinkertaisesti seurata erilaista merkittävää tietoa ja jakaa omaa tietämystään helposti muiden saataville. Avoin data, avoimet rajapinnat ja eri toimijoiden yhteistyö luovat merkittäviä mahdollisuuksia tämän saavuttamisessa.

Ensi kerralla tarkemmin digitalisaatiosta ja johtamisesta nykyaikaisessa ympäristössä.

Lisätietoja: eero.leinonen@targetor.com