Jokaiselle omat henkilökohtaiset tavoitteet

jotka kytkeytyvät suoraan organisaation yhteiseen tavoiteasetantaan.