Targetor Risk Management –
avain riskien järjestelmälliseen hallintaan

Targetor Risk Management auttaa organisaatiotasi tunnistamaan ja hallitsemaan organisaatiotasi uhkaavia riskejä ja pysymään yhden askeleen niitä edellä. Targetorin riskienhallintatyökalussa riskit luokitellaan, arvioidaan ja niille määritetään tarvittavat hallintakeinot. Riski- ja niiden hallintatieto siirtyy suoraan riskikarttaan ja riskimatriisiin, joista yhdellä silmäyksellä näet, millainen riskitilanne organisaatiossasi on. Kaikki riskeihin liittyvä sisältö voidaan käsitellä reaaliaikaisesti pilvipalvelussa ja voidaan raportoida sieltä siistissä muodossa julkaistavaksi. Riskienhallinnan lisäksi palvelullamme voi toteuttaa sisäistä valvontaa, jota varten järjestelmästästä löytyy useita mallipohjia.

 • Riskienhallinta reaaliaikaiseksi yhteen paikkaan

  Targetorin avulla pääsette eroon eri henkilöiden koneille pyörivistä riski-exceleistä, joden päivityspäivämäärää ei kukaan muista. Kaikki sisällöt ovat myös luotettavasti ja turvallisesti varmuuskopioitu.

 • Riskien arvionti 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 tai 6x6 -matriisimalleilla

  Palvelumme määrittää riskiarvon ja riskitason automaattisesti, Todennäköisyys ja vaikuttavuus -arvioinnin avulla. Ohjelma luo riskiarvojen pohjalta informatiivisen koontiriskimatriisin koko organisaation tai yksittäisen yksikön riskien tilasta.

 • Valmiita, mutta täysin räätälöitäviä riskienhallintapohjia

  Palvelumme sisältää valmiita riskienseurantamalleja, jotka ovat täysin räätälöitävissä, niin sisällön kuin ulkoasujen perusteella. Räätälöitävänä esimerkiksi riskikorttimallin kaikki osat, riskiluokat, riskitasot, ja matriisimallit. Riskienhallintaan läheisesti liittyvä sisäinen valvonta onnistuu myös palvelullamme ja sitä varten ohjelmassa on useita mallipohjia valittavaksi.

 • Selkeä näkymä organisaation riskitilanteeseen ja nykytilaan

  Palvelun riskikartta kertoo koko organisaation riskitilanteen yhdellä silmäyksellä. Myös riskienhallintatoimien seuranta on helppoa ja organisoitua, kun ne ovat helposti saatavilla samasta järjestelmästä.

 • Helposti ja nopeasti raportoitavissa julkaisukelpoisena

  Kaikesta riskisisällöstä saadaan parilla napin painalluksella siistit raportit vaikkapa suoraan julkaistavaksi tai jatkotyöstettäväksi Wordiin.

 • Yhdistettävissä saumattomasti strategian seurantaan

  Targetorin riskienhallinta saadaan saumattomasti yhdistettyä Targetor Pro – strategisen johtamisjärjestelmään, jolloin helposti pienemmälle huomiolle jäävät riskit saadaan suoraan yhdistettyä kaikkeen organisaation tekemiseen ja tärkeimpiin tavoitteisiin.

1
2
3
Riskimatriisi
1

Näe yhden yksikön tai vaikka koko organisaation riskit yhdellä silmäyksellä! Voit myös porautua merkittävimpiin riskeihin helposti!

2

Voit valita haluamasi: 3×3, 4×4, 5×5, tai 6×6 -riskienhallintamallin!

3

Lisää sanallinen arviosi riskeistä tai ohjeet riskien asettamiseen / matriisin tulkintaan!

1
2
3
1

Voit seurata riskienhallintatoimien etenemistä tai riskien toteutumista reaaliajassa.

2

Haluamasi riskiluokat tai -tyypit on lisättävissä ohjelmaan.

3

Voit myös jaotella hallintatoimien tai riskien toteutumisen riskikohtaisesti!