Smart governance osallistaa kansalaiset uusin keinoin

Poliittinen osallistuminen on muuttunut ja tulee muuttumaan tulevina vuosina. Valitettavasti kansalaisten luottamus demokraattisiin instituutioihin on heikentynyt, ja omaan lähipiiriin vaikuttaminen tehdään muutoin kuin poliittisin keinoin. Erilaiset liikkeet ovat nostaneet päätään ihmisten kokiessa asioiden muuttamisen poliittisin keinoin vaikeaksi ellei jopa mahdottomaksi. Kiinnostus luottamustehtävien hoitoa kohtaan on laskenut.

Samanaikaisesti läpinäkyvyyden vaatimus on nostanut päätään. Tutkimusten mukaan kansalaiset haluaisivat erilaista vuorovaikutusta päätöksenteon tueksi. Osallistumismahdollisuuksien edellytys on riittävä tieto eli se, että kunta tiedottaa valmistelusta ja päätöksistä kaikenikäisille ymmärrettävästi.

Miten smart governance eli älykäs hallinto voi auttaa kuntia osallistamaan asukkaitaan yhteisiin päätöksiin? Älykkäässä hallinnossa käytetään teknologiaa tukemaan ja helpottamaan parempaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Sen päämääränä on parantaa demokraattisia prosesseja, tarjota uusin tavoin kansalaisille mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja tuoda tietoa mielenkiintoisessa muodossa keskustelun tueksi.

Smart governance osallistaa kaikki yhdessä uudenlaiseen kansalaisinnovointiin ja parhaimmillaan tarjoaa suoran kanavan asukkaille kertoa alueidensa kuulumisia, ongelmia ja ehdottaa päättäjille ratkaisuehdotuksia. Se myös antaa luottamushenkilöille ja työntekijöille kanavan tuoda päätöksiä ja niiden vaikutuksia esille, avata uudenlaisia ikkunoita yhteisiin asioihin ja osoittaa, että osallistumisella on väliä.

Targetorin palvelut mahdollistavat älykkään hallinnon ja uudenlaisten informaatio- ja keskustelukanavien avaamisen niin kansalaisille kuin päätöksentekijöille. Keskustelemme mielellämme lisää smart governancen mahdollisuuksista kanssasi.