Targetor menestyksekäs Tieran strategiatyökalukilpailutuksessa

Targetor Oy voitti Pro-palvelullaan Kuntien Tieran ja Espoon kaupungin yhteistyössä järjestämän strategiatyökalukilpailutuksen.

Kilpailutukseen osallistui yhteensä kuusi yritystä, joiden tarjoamien palveluiden joukosta Targetor Pro valikoitui parhaaksi ja kustannustehokkaimmaksi. Pro täytti kaikki vaaditut toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, sekä voitti kilpailutuksen Kuntien Tieran edustajan mukaan selvästi. Paljon kuntakentällä esillä olleen kilpailutuksen päätöksen lopullinen vahvistus tuli alkuvuodesta, kun muiden osallistujien valitusaika päättyi.

Targetor odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä Tieran ja erityisesti sen jäsenten kanssa. Targetor Oy ja Kuntien Tiera tekevät puitesopimuksen, jonka pohjalta Tieran jäsenillä on mahdollisuus ottaa kätevästi Targetor Pro käyttöönsä sovituilla ehdoilla. Kilpailutuksen voiton seurauksena myös Targetor ja Espoo jatkavat yhteistyötään.

”Espoon kaupunki on ollut pitkäaikainen Targetorin käyttäjä ja mielestäni on hyvä, että Targetor voitti kilpailutuksen, koska näin voimme jatkaa toimivaa yhteistyötämme jatkossakin”, kommentoi kilpailutuksen tulosta Espoon kaupungin strategiajohtaja Jorma Valve.

Targetor Oy:llä on kymmenen vuoden kokemus kuntakentällä toimimisesta ja se panostaa toiminnassaan nykyään erityisesti asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun.

Lue lisää Tieran sivuilta: http://www.tiera.fi/uusi-strategiatyokalu-tieran-omistajien-kayttoonotettavissa-espoo-edellakavijana

Kuvaus kilpailutuksesta:

STRATEGIATYÖKALU OHJELMISTOPALVELUNA:

”Hankinnan kohteena on ohjelmisto strategian toteuttamiseen ja seurantaan. Ohjelmiston avulla suunnitellaan ja seurataan strategisten tavoitteiden toteutumista kaupunki-, toimiala-, ja tulosyksikkötasoilla.

Ohjelmisto hankitaan SaaS -palveluna. Ratkaisulle asetetut yksityiskohtaiset toiminnalliset, ei-toiminnalliset ja tekniset vaatimukset on kuvattu vaatimusliitteissä. Palvelu otetaan käyttöön ensimmäisenä Espoon kaupungissa.

Sopimuskauden aikana myös muut Tieran nykyiset ja tulevat asiakkaat voivat tehdä palvelusopimuksen ja ottaa Strategiatyökalun käyttöönsä. Ohjelmiston toteutuksessa tulee siten huomioida useiden eri asiakkaiden erottelu ja hallinnointi teknisesti ja tietoturvallisesti.”

(Lähde: tarjouspalvelu.fi)