Targetor Pro saa alkavalla viikolla uusia, toivottuja ominaisuuksia

Targetor Pro -järjestelmää kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ja ehdostusten mukaisesti. Nyt julkaistu päivitys on taas hieman isompi, mutta ei vaikuta ohjelman aiempiin perustoiminnallisuuksiin.

Numeerista tietoa raportointiin –myös reaaliaikaisesti

Kunta- ja kaupunkiasiakkaidemme toivoma numeerisen tiedon ja kaavioiden sisällyttäminen raportteihin mahdollistuu jatkossa. Targetor Pron muodostamiin raportteihin on jatkossa mahdollista linkittää suoraan organisaation/käyttäjän verkkolevyllä/kovalevyllä olevien Excel-työkirjojen taulukoita ja kaavioita. Nämä ovat olennainen osa esimerkiksi talousarvioasiakirjojen sisällössä ja jatkossa ne saadaan linkitettyä helposti yhteen muun Targetor Pron sisältämän tiedon kanssa. Siinä tapauksessa, että ko. Excel-työkirjoilla on yhteys taloushallinnon tietojärjestelmiin, järjestelmä pystyy tuottamaan reaaliaikaista raportointia yhdistäen strategian ja taloushallinnon tuottaman tiedon.

Targetor on jo hieman yli vuoden kartoittanut parasta tapaa tuoda ja automatisoida talousjärjestelmien tietoja palveluunsa, ja päätyi Excel-taulukoiden hyödyntämiseen, jotta ratkaisulla voitaisiin palvella mahdollisimman monen organisaation tarpeita. Erityiskiitos kehitysavusta ja sparrauksesta Vöyrin, Lohjan, Hollolan ja Naantalin suuntaan!
Näin teet linkityksen Excel-taulukkoon >

Tuloskorttien tekstiosioihin valmiita tekstimuotoiluja (templaatit)

Suurin osa kaupunki- ja kunta-asiakkaistamme käyttää Targetor Prota talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjojen laadintaan. Usein esiin tuleva ongelma on se, että eri käyttäjät ovat tottuneet käyttämään erilaisia fonttityyppejä, fonttikokoja jne. jolloin ennen asiankirjojen julkaisua on jouduttu tekemään paljon työtä, jotta asiakirja on saatu ulkoisesti yhdenmukaisesti. Valmiiden templaattien hyödyntämisen mahdollisuus (räätälöitävissä asiakaskohtaisesti) tehostaa työtä – kun kaikki organisaatiosi jäsenet käyttävät samaa templaattia, myös lopputulos on yhdenmukainen.

Myös yritysasiakkaillemme templaatit ovat loistava mahdollisuus käyttää yhdenmukaista viestintää yrityksen sisällä. Kehitysajatuksesta suuri kiitos Pedersören ja Vöyrin kanssa käytyihin keskusteluihin!
Näin käytät templaatteja >

Tuloskorttien suodatukseen uusi vaihtoehto – valitse vastuuhenkilön omat sisällöt nähtäväksi

Järjestelmässä on jo aiemmin ollut varsin monipuoliset mahdollisuudet suodattaa tuloskortteista esiin tiettyä rajattua dataa. Nyt uutena ominaisuutena mukaan tulee mahdollisuus suodattaa esiin tuloskorteista vain ne tehtävät, joiden vastuuhenkilöt osuvat rajauksen piiriin. Mitä suurempi määrä käyttäjiä, sitä suurempi hyöty ominaisuudesta on. Johtamisen työkaluna tämä helpottaa huomattavasti, sillä tavoitteiden ja toimenpiteiden vastuuttaminen mahdollistaa sen, että löydetään nopeasti omat tai alaisten kaikki vastuut ja niiden tilat.
Näin suodatat korttien sisältöä >

Notifikaatioiden kertakuittaus

Järjestelmä näyttää sisään kirjautuneelle käyttäjälle tiedon siitä, kuinka monta muutosta hänen vastuualueensa tuloskortteihin on tehty hänen edellisen sisäänkirjautumisensa jälkeen.

Joskus notifikaatioita voi turhankin paljon ja silloin niiden seuraaminen on vaikeampaa. Tästä syystä voit nyt kuitata notifikaatiot yhdellä hiiren klikkauksella, jolloin pääset taas helpommin seuraamaan uusia muutoksia. Kiitokset kehitysajatuksesta Espoon kaupungille!
Katso miten notifikaatiot nollataan kerralla >

Koko näytön leveyden hyödyntäminen

Aiemmin järjestelmä on näyttänyt tuloskortit ikään kuin pystysuuntaisen A4-paperin muodossa. Muotoilu on heijastellut sitä, kuinka yleensä luemme tulostettua tekstiä; esimerkiksi Targetor Pron tuottamia raportteja. Nykyään näytöt ovat yhä leveämpiä, jolloin näytölle jäi hyödyntämätöntä tilaa ja toisaalta koko ajan siirrytään yhä enemmän paperittomiin palaverikäytäntöihin – asioita ei tutkita paperilta vaan näytöltä ja niinpä koko näytön tilaa halutaan hyödyntää. Kortteihin tuotiin uusi painike, jonka avulla kortit levenevät haluttaessa koko näytön levyiseksi. Tästä kehitysajatuksesta kiitos Oulun kaupungille!
Näin otat koko näytön leveyden käyttöön >

Nopeutta – ohjelmistokoodin optimointia

Uusien ominaisuuksien kehittämisen ohella olemme pohtineet yleistä Targetor Pron yleistä käytettävyyttä ja haastatelleet käyttäjiä. Yllä onkin jo mainittu muutama toteutukseen päätynyt kehitysidea, joilla käytettävyyttä on parannettu. Kun olemme seuloneet ajatuksia, niin lopputulema siilon pohjalla on aina ollut sama – pidetään asiat yksinkertaisena ja nopeana.

Otimme nopeuden tikun nokkaan ja kampasimme järjestelmää läpi sen suorituskyvyn kannalta. Löysimme joitakin pienempiä seikkoja ja muutaman jotka selvästi nopeuttavat järjestelmää – tuleva julkaisumme lyhentää erityisesti sisäänkirjautumisaikoja ja Toimeenpano -sivun avautumista. Selkeimmin eron havainnevat ne asiakkaamme, joilla käyttäjämäärät ovat yli 100 käyttäjän, mutta tehostunut koodi on aina kaikkien etu, eikä käyttäjien tarvitse jatkossakaan huolehtia datan määrän kasvusta omasssa instanssissaan.

Vielä sananen…

Kaikki ohjelmiston uudet ominaisuudet ja kehitysaskeleet kuuluvat kaikille Asiakkaillemme automaattisesti ilman eri veloitusta. Teidän ei myöskään tarvitse tehdä mitään eri toimenpiteitä saadaksenne päivitykset voimaan, vaan päivitämme ne puolestanne. Jos teillä tulee kysyttävää uusien ominaisuuksien hyödyntämisestä ja käyttämisestä, ottakaa yhteyttä Targetor-tukeen!

Seuraava suurempi päivitys on luvassa keväällä ja kiitos hyvien keskusteluiden, meillä on joukko mukavia uusia ominaisuuksia ja käytettävyysratkaisuja tekeillä. Jos mielessäsi on jotakin, jota Targetor Prohon haluaisit lisätä – laita ihmeessä viestiä tai soita suoraan!

Mukavaa alkanutta vuotta!

t. Targetorin porukka


Ota yhteyttä:

Eero Leinonen
Yhteisömanageri
Targetor Oy
eero.leinonen@targetor.com
+358 40 569 7932