”The Execution Trap”, osa 1

Törmäsin vastikään Harvard Business Review’issä Roger L. Martinin artikkeliin ”The Execution Trap”, joka nostaa esiin strategiatyössä valitettavan usein ilmenevän kuilun itse strategian laatimisen ja sen toteuttamisen välillä. Mitään kuilua ei tietenkään pitäisi olla, sillä hyvä strategia on hyvä vain jos se toteutetaan ja sen tulokset ovat toivotunlaisia.

“Corporate strategy has two equally important aspects, interrelated in life but separated to the extent practicable here in our study of the concept. The first of these is formulation; the second is implementation.” – Kenneth Andrews: The Concept of Corporate Strategy 1971

Syitä, jonka vuoksi strategia ei toteudu käytännössä tai se toteutuu vain osittain, on tutkittu paljonkin ja syitä on lukematon määrä. Yksi yleisimmistä ja vakavimmista liittyy strategiaa tukeviin toimintasuunnitelmiin. Pahinta on tietenkin se, ettei mitään toimintasuunnitelmia ole. Toisaalta, ei tilanne ole juurikaan parempi jos toimintasuunnitelmat vievät eri suuntaan kuin strategiassa on määritelty, tai jos niitä ei toteuteta. Oma riskinsä on sillekin, ettei tiedetä miltä osin suunnitelmat toteutuvat tai ovat toteutumatta.

Toimintasuunnitelmista toimintaan

Kun asetettuja tavoitteita kohti lähdetään kulkemaan, organisaation pitäisi toimintasuunnitelmien osalta varmistaa, että

  • laaditut toimintasuunnitelmat tukevat tavoitteeseen pääsemistä
  • laadittujen toimintasuunnitelmat ovat laadullisesti niin tasokkaita, että ne toteuttamalla tavoitteet on mahdollista toteuttaa
  • laaditut toimintasuunnitelmat toteutuvat aidosti, eivätkä jää vain hyviksi aikeiksi
  • toimintasuunnitelmien toteutus on vastuutettu, ne on aikataulutettu ja niiden toteutumisella on säännöllinen seuranta.
  • nämä asiat voidaan helposti tarkistaa, päivittää ja raportoida.

Jos koet, että organisaatiossanne on näiden suhteen parantamisen varaa tai haluat nähdä mitä nykyaikaisia työkaluja asian hallintaan on olemassa – ota yhteyttä, istutaan alas ja käydään organisaatiosi tarpeet lävitse ja sovitaan ilmaisesta demomallinnuksesta – hämmästyisin, ellemme pystyisi olemaan avuksenne! Targetor PRO:n avulla organisaatiosi strategia mallinnetaan helposti seurattaviksi palasiksi jonka avulla pystyt taklaamaan kaikki yllä esitetyt mahdolliset esteet.

Muista seikoista jotka estävät strategiaa toteutumasta ja Targetorin vastauksista niihin kirjoitan tuonnempana.

Lue lisää Targetor Pro:sta osoitteessa http://www.targetor.com/mallinnus/

Lisätietoja:
Jyri Leino
Toimitusjohtaja
+358 40 508 8385
jyri.leino@targetor.com