Artikkelit

Targetor Risk Management – Järjestelmällistä riskienhallintaa

Yksi merkittävä asia on seurannut useiden Targetor Pro -käyttäjien ajatuksissa jo pidempään, ja se on riskienhallinta. Riskienhallintaa ovatkin jo useammat organisaatiot seuranneet palvelullamme tavoitteidensa ohessa. Tämä onkin luonnollista, sillä riskien toteutuminen, ja toivottavasti niiden välttäminen, vaikuttaa merkittävästi asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Myös kuntakentällä riskienhallinnan merkittävyys on noussut suurempaan rooliin, ja velvoittaahan kuntalakikin toteuttamaan sekä raportoimaan riskienhallintaa sekä sisäistä valvontaa.

Hyvien ja opettavien kokemusten kautta me Targetorilla olemme hioneet riskienhallinnasta ohjelmassa toimivan kokonaisuuden, jonka saa jatkossa hankittua myös erikseen. Targetor Risk Management on monipuolinen ja muovautuva riskienhallintatyökalu, joka sisältää esim. seuraavat ominaisuudet:

  • Riskienhallinta reaaliaikaiseksi yhteen paikkaan
  • Riskienarviointi 3×3-, 4×4-, 5×5-, tai 6×6 -matriisimalleilla
  • Riskiarvon laskenta ja/tai erillisen riskitason määritys
  • Koontiriskimatriisi eri yksiköiden, toimialojen tai koko organisaation tilasta
  • Valmiit tai räätälöitävät riskiluokat
  • Hallintatoimien toteutumisen seuranta riskikartasta yhdellä silmäyksellä
  • Sisäisen valvonnan toteuttaminen samalla systeemillä, mukana suosittuja malleja ja pohjia
  • Kattava ja tehokas raportointi

Yksi merkittävimpiä asioita asiakkaillemme on ollut, että he ovat saaneet yhdistettyä riskienhallintansa tavoitteiden seurantaan ja ovat parhaissa tapauksissa voineet samalla luopua erillisestä riskienhallintyökalusta. Toinen selvä edistys on ollut se, että palvelumme avulla asiakkaat ovat saaneet eri vaiheissa, eri henkilöiden koneilla olevat, päivittämättömät riskiseurannat yhteiseen paikkaan, reaaliaikaisesti kaikkien saataville.

Targetor Risk Managementin hyviä puolia on myös se, että sen käytöstä on luonnollista siirtyä koko Targetor Pron käyttöön ja saada samalla kaikki ohjelmiston synergiaedut käyttöön.

Onko sinulla kysyttävää riskienhallinnasta?

Lue lisää ja tilaa ilmainen mallinnus täältä: Targetor Risk Management

Ota yhteyttä:
Eero Leinonen
Yhteisömanageri, Asiakkuuspäällikkö
eero.leinonen@targetor.com
040 5697932