Entries by Targetor

Smart governance osallistaa kansalaiset uusin keinoin

Poliittinen osallistuminen on muuttunut ja tulee muuttumaan tulevina vuosina. Valitettavasti kansalaisten luottamus demokraattisiin instituutioihin on heikentynyt, ja omaan lähipiiriin vaikuttaminen tehdään muutoin kuin poliittisin keinoin. Erilaiset liikkeet ovat nostaneet päätään ihmisten kokiessa asioiden muuttamisen poliittisin keinoin vaikeaksi ellei jopa mahdottomaksi. Kiinnostus luottamustehtävien hoitoa kohtaan on laskenut. Samanaikaisesti läpinäkyvyyden vaatimus on nostanut päätään. Tutkimusten mukaan kansalaiset […]

Uusi kuntalaki nostaa kuntastrategian merkitystä

Esityksessä uudeksi kuntalaiksi ehdotetaan, että jokaisessa kunnassa tulee hyväksyä kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia olisi valtuuston keskeisin väline kunnan pitkäjänteisessä johtamisessa. Lakimuutoksella halutaan lisätä ennakoivaa otetta toimintaan ja parantaa laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Tavoitteena on myös vähentää sektorikohtaisten suunnitelmien tarvetta. Hallituksen esityksessä eduskunnalle todetaan, että kuntastrategian tulisi perustua arvioon […]

Sitouttaminen lisää hyvinvointia ja parantaa tulosta

Nykyään yli 70 prosenttia työntekijöistä työskentelee palvelualalla tai tietointensiivisissä töissä. Työntekijöiden vaihtuvuus ja sitoutuminen ovat merkittäviä menestyksen indikaattoreita. Työntekijöiden vaihtuvuus on kallista yrityksille, joiden työntekijöiden tehokkuus on sidottu vahvasti heidän ammattitaitoon ja hiljaiseen tietoon. Vaihtuvuutta voi pienentää onnistuneella sitouttamisella, motivoinnilla ja innostavalla työkulttuurilla. Sitouttamisella tarkoitetaan sitä, että työntekijä ymmärtää mikä hänen roolinsa organisaatiossa on, ja […]

Tuottaako strategiasi sen koko potentiaalin?

Kalliit strategiaprosessit eivät tuota tulosta? Strategiaprosessit ovat usein kalliita ja aikaavieviä. Niihin osallistetaan laajasti organisaatioiden johtajia, päälliköitä ja työntekijöitä. Strategioilla linjataan tavoitteita ja keinoja joilla tavoitteisiin pyritään. Kuitenkin erään tutkimuksen mukaan useimmat strategiat tuottavat vain 63% niiden potentiaalisesta arvosta. Tämä johtuu suorituskuilusta (performance gap). Kuilua strategian ja toimeenpanon välille aiheuttavat ontuva kommunikaatio, yhteistyö, monitorointi, määrittelemättömät […]

MyCycle taklaamaan henkilökohtaisten tavoitteiden problematiikkaa

Viimeisen vuoden aikana olemme jutelleet paljon erilaisten ihmisten kanssa. Olemme haastatelleet asiakkaitamme ja ihmisiä erilaisista organisaatioista. Kaikki jakavat saman tuskan: organisaation tavoitteet jäävät usein kaukaisiksi ja irrallisiksi omasta arkityöskentelystä. Näin ollen oman tekemisen merkityksellisyys ja suunta ovat usein hukassa ja priorisointi takkuaa. Olemme kehittelemässä näihin ongelmiin yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi tuotetta, joka kulkee työnimellä MyCycle. MyCyclessa […]

Big data: kaupunkisuunnittelun tulevaisuus?

Nykyään merkittävä osa laitteista, rakennuksista ja ihmisistä tuottaa tietoa joka on julkisesti saatavilla. Big data –ajatus perustuukin juuri sille että tietoa kertyy esimerkiksi ihmisten tweeteistä, statuspäivityksistä, ostotapahtumista tai vaikkapa julkisilla paikoilla olevien lamppujen sensoreista tai rakennusten liukuovista. Ruotsissa Linköpingin yliopisto yhteistyössä Acreo-tutkimusinstituutin kanssa on ottanut aimo harppauksia diodin kehittämisessä, jonka voi painaa muoviin ja paperiin […]