OYY haluaa strategiansa integroiduksi osaksi toimintaansa

Targetor aloitti maaliskuun alusta yhteistyön Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. OYY on Oulun yliopistossa perustutkintoa opiskelevan etu- ja palvelujärjestö sekä toimii yleisesti opiskelijoiden puolella eri asioissa. Yhteistyö aloitettiin nopealla aikataululla ja yhteinen sävel löytyi heti alkuun. Ylioppilaskunnan strategia ja toimintasuunnitelman projektit mallinnettiin pohjaksi palveluun, jotta työntekijät ja hallitus pääsevät suunnittelemaan ja seuraamaan toimintaansa järjestelmällisesti yhteen paikkaan.

”Otimme Targetor Pron käyttöön, koska haluamme saada uuden strategiamme integroiduksi osaksi toimintaamme ja seurata tavoitteidemme toteutumista aktiivisesti. Käytämme ohjelmaa toimintasuunnitelman linkittämiseen strategian kanssa ja näiden seuraamiseen. Ehkä varsinaista ongelmaa ei ole aiemminkaan ollut, mutta haluamme Targetor Pron auttavan meitä tekemään parempaa strategista suunnittelua ja niiden suunnitelmien muuttumista käytännön toiminnaksi ja osaksi organisaatiomme tarinaa.” OYY:n pääsihteeri Eero Manninen toteaa.

Käyttöönottokoulutus saatiin järjestettyä nopeasti pohjaratkaisun luonnin jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijät ja hallituksen jäsenet olivat aktiivisesti mukana aamupäivällä pidetyssä koulutuksessa ja saivat jo esimerkillisesti omia toimintasuunnitelmaan liittyviä tekemisiä näppäiltyä palveluun. Osallistujien joukosta saatiin hyvää palautetta ja myös ehdotuksia eri asioista mitä järjestelmällä voitaisiin myös seurata.

”Käyttöönottokoulutus sujui tosi hyvin ja jouhevasti, jengi vaikutti olevan innoissaan työkalusta”, Manninen kommentoi tilaisuuden jälkeen.

Targetorin porukka on alkanut innostuneesti yhteistyöhön kotikaupunkinsa aktiivisen sekä edistyksellisen järjestön kanssa ja haluaa toivottaa OYY:lle tavoitteellista vuotta 2016!

OYY.fi >

Lisätietoja:

Eero Leinonen
Yhteisömanageri, Asiakkuuspäällikkö
eero.leinonen@targetor.com, 040 5697932

Parainen otti strategiset hankkeet haltuunsa – kahdella kielellä

Targetorin uusi yhteistyökumppani Paraisten kaupunki aloitti Targetor Pro:n käytön vuoden alusta. Merkittävänä asiana, 2009 kuntaliitoksen kautta syntyneessä aurinkoisessa saaristokaupungissa, pidettiin strategisten tavoitteiden vaikutusta jokapäiväiseen tekemiseen.

”Kaupunkien johtaminen kehittyy ja meilläkin on nostettu esille enemmän kaupungin strategian ja budjetin yhteensovittaminen ja ennen kaikkea strategisten tavoitteiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa. Tähän haasteeseen pyrimme vastaamaan strategisilla hankkeillamme.

Kun Targetor tuli esittelemään järjestelmäänsä, mietimme juuri, miten voisimme seurata ja raportoida helposti hankkeiden edistymisestä kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle. Tähän tarpeeseen uskomme järjestelmän vastaavan”, perustelee Paraisten kaupungin talouspäällikkö Maija Elenius.

Paraisilla löydettiin kaksi, toisiinsa kuitenkin tiukasti liittyvää, kokonaisuutta joita ohjelmalla seurataan.

”Suunnittelemme, seuraamme ja raportoimme strategisten hankkeidemme (strategian toteuttamiseen liittyviä useita organisaation osia kattavia projekteja) edistymistä sekä vuotuisten talousarvioon sisältyvien sitovien toimenpiteiden toteuttamista”, Elenius lisää.

Targetorilaiset vierailivat helmikuun alkupuolella pitämässä käyttöönottokoulutusta saaristokaupungissa. Käyttäjät pääsivät tekemään 2016 vuoden talousarvionsa mukaisia tavoitteitaan järjestelmään ja strategiakartta alkoi jo parituntisen jälkeen pursuilla merkittävää sisältöä.

Käyttöönoton alkuvaiheessa paraislaiset ja Targetor ovat yhteistyössä kääntäneet ohjelman myös ruotsin kielelle. Näin ollen jatkossa kaikki muutkin käyttäjät saavat ohjelman toimimaan halutessaan På svenska! Toinen merkittävä kieliratkaisu mikä Paraisten instanssiin tehtiin, oli tuplasarakkeiden käyttö. Koska kaupungista löytyy kummallakin kotimaisella työskenteleviä työntekijöitä, ratkaisulla saadaan kaikille mahdollisuus tehdä työtä haluamallaan kielellä, tuetaan kääntämistä ja mahdollistetaan raportointi kummallakin kielellä.

Onko teillä tarvetta strategian seuraamiseen monikielisessä organisaatiossa? Targetor Pro toimii nyt suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Sisällön helpolla alustuksella voidaan kätevästi tehdä myös erikielisiä sisältöjä yhtäaikaisesti.

Ota yhteyttä:

Eero Leinonen
Yhteisömanageri, Asiakkuuspäällikkö
eero.leinonen@targetor.com, 040 5697932

Jyri Leino aloittaa Targetorin uutena toimitusjohtajana

Targetor Oy on kutsunut Jyri Leinon (OTK, KTM) yrityksen osakkaaksi ja toimitusjohtajaksi. Yritys hakee lisää voimaa kasvuunsa johdon strategiatyökalujen ohjelmistoissa.

Leinon pitkäaikainen kokemus suur- ja PK- yritysten asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä tukee Targetorin tavoitetta kasvaa markkinoiden tunnetuimmaksi ja luotetuimmaksi työkalutuottajaksi, jonka tuotteiden avulla organisaatioiden johto pystyy varmistamaan strategisten suunnitelmiensa jalkautumisen, tehtyjen toimintasuunnitelmien toteutumisen, näkemään toteutumisen kipukohdat ja raportoimaan kehityksen”, kommentoi hallituksen jäsen Jukka Korhonen.

Rekrytoinnin myötä saamme yritykseen pitkäaikaista ja rutinoitua kokemusta liikkeenjohdosta. Sen lisäksi, että kokemus hyödyttää kunta-asiakkaitamme, voimme lähteä rohkeasti auttamaan myös yritysmaailmaa. Johtamisen ongelma on molemmissa maailmoissa sama – strategiatyön olennaiselle osalle – sen toteutumisen seurannalle – ei ennen Targetoria ollut helppoa työkalua. Olemme voimakkaasti sitoutuneet kuntamaailman asiakkaisiimme, jonka lisäksi haluamme tarjota osaamistamme yritysmaailmaan – olen iloinen uudesta kehitysaskeleestamme, toteaa Raimo Kuismin Targetorin hallituksesta.

Nähtyäni Targetor Pro:n ymmärsin että jollei tuotetta olisi, sellainen pitäisi kehittää välittömästi. Organisaatioiden ongelma on hyvin usein se, ettei laadittu strategia toteudu arjessa tai mikä vielä kurjempaa, se ettei varmuudella tiedetä toteutuuko se hyvin, vähän vai ei ollenkaan. Siinä missä tuloslaskelmat tarjoavat peruutuspeilin tehtyjen toimien onnistumiselle, Targetor Pro on ”sykemittari” joka kertoo visuaalisesti helposti ymmärrettävällä ja ennakoivalla tavalla strategian arjen tasolle viedyn jalkauttamisen onnistumisesta, Leino kommentoi. Tuotteidemme avulla haluamme asiakaslähtöisellä tavalla auttaa asiakkaitamme varmistamaan, että heidän laatimansa strategia toteutuu käytännössä kaikilla tasoilla jonka lisäksi toteutumista voidaan mitata ja seurata visuaalisesti helpolla tavalla.

Leino aloittaa tehtävässään 13. tammikuuta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, Jyri Leino, 040 5088385

Asiakkuuspäällikkö, Eero Leinonen, 040 5697932

 

Lohjan kaupungissa oivallettiin erilaisia käyttötapoja

Targetorin uusi yhteistyökumppani Lohjan kaupunki suorittaa jo loppuvuoden 2015 strategisen seurantansa Targetor Pro:lla ja vuoden 2016 talousarvion pohjat ovat valmiina palvelussa. Ohjelma on esitelty käyttäjille ja sitä kommentoitiin yksinkertaiseksi käyttää.

Aiemmin kaupungin tavoitteiden seurantaa tehtiin samantyyppisellä mallilla, Excel- ja Word-ohjelmistoja käyttäen. Targetorin tarjoamana keskitettynä tietokantaratkaisuna saamme tämän prosessin toteutettua selvästi tehokkaammin, perustelee Lohjan kaupungin keskushallinnon toimialajohtaja Pasi Perämäki.

Heti käytön alkuvaiheessa lohjalaiset oivalsivat perinteisen vuosiraportoinnin lisäksi, että ohjelmalla on muitakin hyödyllisiä käyttökohteita heille.

Lohjan kaupungin tietohallinto alkaa tekemään omaa projektienhallintaansa Targetor Pro:lla. Tietohallinto käyttää palvelua projektien vastuuttamiseen, seurantaan ja raportointiin. Pro muistuttaa sähköposti-ilmoituksin vastuuhenkilöitä projektien deadlinejen lähestyessä ja helpottaa näin johtamista sekä raportoinnin ajantasaisuutta.

”Tässä meidän muutostilanteessamme, Targetor Pro oli erinomainen ratkaisu saada meidän projektit nopeasti hallintaan, Perämäki lisää.

Palveluun luotiin yhteistyöllä projektinhallinta-pohja ja ensimmäiset projektit ovatkin jo seurannassa ohjelman avulla.

Lohjan kaupungissa on suunnitteilla ja lähiaikoina toteutuksen alla organisaatiouudistus. Kaupungin keskushallinnon johdolla myös organisaatiouudistukseen liittyviä toimenpiteitä ja suunnitelmia seurataan Targetor Pro:n avulla. Eri organisaatioyksiköille voidaan helposti luoda järjestelmään tehtävälista, joka on helppoa pitää ajan tasalla. Näin organisaatiouudistuksen etenemistä voidaan seurata helposti koko kaupungin tai eri yksiköiden osalta.

Kummassakin mainitussa tapauksessa syntyvää seurantatietoa saadaan lajiteltua esimerkiksi päivämäärien, valmiusasteen, tekstisisällön, näkökulmien sekä tavoitetyyppien mukaan ja halutun tiedon raportointi on vaivatonta. Merkittävä etu käyttäjille on lisäksi se, että kaikki tämä voidaan tehdä vaivattomasti samalla järjestelmällä, kuin koko kaupungin tavoitteiden seuranta talousarvio- ja tilipäätösprosessissa.

Targetor kannustaa ja haastaa käyttäjiään löytämään omanlaisiaan käyttömalleja palvelulle, jotka toimivat juuri heidän kohdallaan ja josta voi syntyä mahdollista lisäarvoa.

Onko sinulle idea miten sinä voisit hyötyä tehokkaasta seurannasta? Ota yhteyttä: eero.leinonen@targetor.com

Smart governance osallistaa kansalaiset uusin keinoin

Poliittinen osallistuminen on muuttunut ja tulee muuttumaan tulevina vuosina. Valitettavasti kansalaisten luottamus demokraattisiin instituutioihin on heikentynyt, ja omaan lähipiiriin vaikuttaminen tehdään muutoin kuin poliittisin keinoin. Erilaiset liikkeet ovat nostaneet päätään ihmisten kokiessa asioiden muuttamisen poliittisin keinoin vaikeaksi ellei jopa mahdottomaksi. Kiinnostus luottamustehtävien hoitoa kohtaan on laskenut.

Samanaikaisesti läpinäkyvyyden vaatimus on nostanut päätään. Tutkimusten mukaan kansalaiset haluaisivat erilaista vuorovaikutusta päätöksenteon tueksi. Osallistumismahdollisuuksien edellytys on riittävä tieto eli se, että kunta tiedottaa valmistelusta ja päätöksistä kaikenikäisille ymmärrettävästi.

Miten smart governance eli älykäs hallinto voi auttaa kuntia osallistamaan asukkaitaan yhteisiin päätöksiin? Älykkäässä hallinnossa käytetään teknologiaa tukemaan ja helpottamaan parempaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Sen päämääränä on parantaa demokraattisia prosesseja, tarjota uusin tavoin kansalaisille mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja tuoda tietoa mielenkiintoisessa muodossa keskustelun tueksi.

Smart governance osallistaa kaikki yhdessä uudenlaiseen kansalaisinnovointiin ja parhaimmillaan tarjoaa suoran kanavan asukkaille kertoa alueidensa kuulumisia, ongelmia ja ehdottaa päättäjille ratkaisuehdotuksia. Se myös antaa luottamushenkilöille ja työntekijöille kanavan tuoda päätöksiä ja niiden vaikutuksia esille, avata uudenlaisia ikkunoita yhteisiin asioihin ja osoittaa, että osallistumisella on väliä.

Targetorin palvelut mahdollistavat älykkään hallinnon ja uudenlaisten informaatio- ja keskustelukanavien avaamisen niin kansalaisille kuin päätöksentekijöille. Keskustelemme mielellämme lisää smart governancen mahdollisuuksista kanssasi.

Tuottaako strategiasi sen koko potentiaalin?

Kalliit strategiaprosessit eivät tuota tulosta?

Strategiaprosessit ovat usein kalliita ja aikaavieviä. Niihin osallistetaan laajasti organisaatioiden johtajia, päälliköitä ja työntekijöitä. Strategioilla linjataan tavoitteita ja keinoja joilla tavoitteisiin pyritään. Kuitenkin erään tutkimuksen mukaan useimmat strategiat tuottavat vain 63% niiden potentiaalisesta arvosta. Tämä johtuu suorituskuilusta (performance gap). Kuilua strategian ja toimeenpanon välille aiheuttavat ontuva kommunikaatio, yhteistyö, monitorointi, määrittelemättömät toimenpiteet ja hämärtynyt vastuullisuus.

Strategioita ja tavoitteita johdetaan edelleen usein erilaisilla powerpoint-esityksillä ja excel-tiedostoilla. Tavoitteiden viestiminen on hidasta. Organisaatiot kääntävät kurssia turbulentissa ympäristössä yhtä ketterästi kuin tankkerit merellä, kun ne voisivat oikeiden työkalujen avulla olla nopeastikin kurssia korjaavia kalaparvia.

Organisaation tieto on usein sirpaloitunutta ja siiloutunutta. Kukaan ei hallitse kokonaiskuvaa. Yhteistyö siilojen kesken on tuskallista tai mahdotonta, koska kenelläkään ei ole käsitystä siitä mitä toiset tekevät. Sirpaloituneessa ympäristössä on helppo puuhastella omiaan, vaikuttaa näin näennäisen tehokkaalta, mutta samalla vältellä vastuuta tuloksista. Kaikki tämä johtaa suorituskuiluun ja strategioiden tehottomuuteen.

Näihin organisatoriisiin ongelmiin olemme Targetorissa kehittäneet MyCyclen, joka palastelee organisaatiosi yhteiset tavoitteet ensin henkilökohtaisiksi tavoitteisiksi ja siitä eteenpäin arjen toimenpiteiksi. Tavoitteiden viestiminen on nopeaa, joustavaa ja mahdollistaa avoimen keskustelun tavoitteiden merkityksestä.

Big data: kaupunkisuunnittelun tulevaisuus?

Nykyään merkittävä osa laitteista, rakennuksista ja ihmisistä tuottaa tietoa joka on julkisesti saatavilla. Big data –ajatus perustuukin juuri sille että tietoa kertyy esimerkiksi ihmisten tweeteistä, statuspäivityksistä, ostotapahtumista tai vaikkapa julkisilla paikoilla olevien lamppujen sensoreista tai rakennusten liukuovista. Ruotsissa Linköpingin yliopisto yhteistyössä Acreo-tutkimusinstituutin kanssa on ottanut aimo harppauksia diodin kehittämisessä, jonka voi painaa muoviin ja paperiin ja jonka taajuus riittää puhelinten ja tavaroiden kommunikointiin.

Koska tieto on tarkempaa ja sitä saadaan yhä useammista laitteista, on saatavilla olevan datan määrä räjähtänyt käsiin. Nykyään tuotetaan kahdessa päivässä sama määrä dataa kuin ihmiskunnan kehittymisestä vuoteen 2003 oli tuotettu. Tämä datamäärä kasvaa tulevaisuudessa vielä lisää ns. Internet of things -ajattelun myötä, kun yhä useampi kodin tai työpaikan laite voidaan liittää verkkoon tuottamaan tietoa.

Tärkeää on siis löytää merkittävä ja itselle tarpeellinen informaatio tästä datatulvasta. Me Targetorilla haluamme olla mukana tulevaisuuden työelämän sekä hyvinvoinnin kehittämisessä ja siksi olemme erityisen kiinnostuneita, miten dataa kertyy työympäristöissä. Käytämme Targetorilla myös termiä Smart data, koska haluamme korostaa, että tarkoitus on löytää kaikesta kertyvästä datasta juuri ne tiedonjyväset, joilla on oikeasti merkitystä. Smart data helpottaa tilanneanalyysiä ja päätöksentekoa.

Toinen mielenkiintoinen ja haastava seikka on kerätyn datan havainnollinen visualisointi. ”Isoa dataa” ja informaation läpinäkyvyyttä yhdistetään jo maailmalla visualisointiin. Esimerkiksi 3D-mallinnettu Vancouver havainnollistaa erilaisia tilastoja värikoodien avulla kaupunginosien ja jopa yksittäisten rakennusten välillä. Saksassa taas uuden junaradan rakentamisen vaikutusta voidaan esittää ihmisille nettipalvelun kautta. Palvelussa kansalainen voi nähdä miltä kotikatu näyttäisi tulevaisuudessa jos rata rakennettaisiin sen läheisyyteen. Tällaisilla visualisoinneilla ja kertyvällä hyvinvointi-informaatiolla on varmasti suuri osa tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa.

Lue lisää BBC:n artikkelista!